Časový harmonogram:

11:00 – 13:00 Registrace jednotlivců

12:00 – 14:00 Registrace štafet

13:30 – 14:00 Kvalifikace žen

14:15 – 15:00 Kvalifikace mužů

15:15 – 16:00 Štafety

16:15              Lucky loser

16:45              Finále ženy

17:15              Finále muži

18:00              Vyhlašování vítězů

18:15              Tombola

18:30              Zakončení 1. ročníku “Výběhu skokanského můstku